Krakowski Tydzień Zawodowców

https://portaledukacyjny.krakow.pl/ogloszenia_dla_dyrektorow_szkol_samorzadowych/280018,2152,komunikat,krakowski_tydzien_zawodowcow_.html

 

Wiosenne wybory…młodych – promocja szkół branżowych i technicznych

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/280025,1812,komunikat,__wiosenne_wybory_mlodych__-_promocja_szkol_branzowych_i_technicznych.html

 

Wszystkie bieżące informacje na temat organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajdują się pod poniższym linkiem:

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20230817114137391

 

Zasady i procedury egzaminu 8 klasy