Zaproszenie na szkolenie w ramach Projektu „Powiedz NIE Przemocy”

 

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele

Komisariat Policji VIII w Krakowie i Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9 w Krakowie
serdecznie zapraszają na szkolenie „Przemoc rówieśnicza w szkole i cyberprzestrzeni”
w dniu 12 lutego 2019 r. Szkolenie skierowane jest do wszystkich nauczycieli pracujących
w szkołach, które biorą udział w Projekcie „Powiedz NIE Przemocy”.

Tematyka szkolenia:

16:30 – 16:45 Uroczyste rozpoczęcie szkolenia.
16:45 – 17:30 „Przemoc rówieśnicza w szkole” – podinsp. Izabela Ciarka.
17:30 – 18:15 „Jak bezpiecznie korzystać z Sieci – uzależnienia i profilaktyka” – podinsp. Wojciech Chechelski .
18:15 – 19:00 „Bezpieczna szkoła”- st. asp. Radosław Zębala.
19:00 – 19:15 Dyskusja, zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów.

Szkolenie zostało objęte patronatem Rady Dzielnicy XIV Czyżyny oraz Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

REGULAMIN SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „POWIEDZ NIE PRZMOCY”

 

>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE ONLINE<<

 

 

 

Komisariat Policji VIII w Krakowie i Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9 zapraszają Dyrektorów, Nauczycieli i Uczniów do udziału w projekcie „Powiedz NIE Przemocy”, zaplanowanym do realizacji w roku szkolnym 2018/2019.

 

Projekt „Powiedz NIE Przemocy”, ma na celu zwiększanie poziomu świadomości tak ważnego społecznie problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym obywatelskim, rozwijanie ich zainteresowań, umiejętności społecznych, kształtowanie kreatywności, odpowiedzialności, wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka. 

 

Zachęcamy do zaangażowania się w działania projektowe. Wystarczy wrażliwość, świadomość i dobry pomysł.

Projekt odbywa się pod Patronatem Rady Dzielnicy XIV Czyżyny i Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

 

>>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ONLINE<<

 

Cele szczegółowe:

 • kreowanie  bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły;
 • zaangażowania uczniów w przeciwdziałanie przemocy, zwrócenie uwagi na występujące zagrożenia oraz kształtowanie nawyków ich unikania;
 • zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży;
 • promowanie wśród dzieci i młodzieży kreatywnego sposobu spędznia czasu wolnego;
 • zachęcanie uczniów do odkrywania talentów i ciekawych zainteresowań.

 

Czas trwania projektu :październik 2018 r. – kwiecień 2019 r.

 

 

 • Przedmiotem oceny w ramach projektu „Powiedz NIE Przemocy” są działania i aktywności Szkoły, realizowane od października 2018 do kwietnia 2019 roku.
 • Każda szkoła biorąca udział w projekcie zobowiązana jest do przygotowania spotu promującego przeciwdziałanie przemocy – jest to główne kryterium konkursowe.

 

 

Dodatkowe zadania do wykonania:

 

 • organizacji Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy(02.10.2018) lub Szkolnego Dnia bez Przemocy, w innym terminie w czasie trwania projektu – udokumentowana publikacja na stronie internetowej Szkoły do dnia 30.04.2019 r. ,
 • organizacji spotkań tematycznych z udziałem policjantów
  z Ogniwa ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komisariatu Policji VIII, m. in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne, zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów  unikania zagrożeń dla klas 4-6 oraz klas 7-8 – udokumentowana publikacja na stronie internetowej Szkoły do dnia 30.04.2019 r. ,
 • udziału w szkoleniu dla nauczycieli „Przemoc rówieśnicza” – organizowanym przez Komisariat Policji VIII oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9,
 • przeprowadzania we wszystkich klasach biorących udział
  w projekcie warsztatów dotyczących alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego – prowadzenie pedagog szkolny, wychowawcy klas ,
 • organizacja warsztatów dla dzieci i rodziców na temat kreatywnych form wspólnego spędzania czasu wolnego – udokumentowana publikacja na stronie internetowej Szkoły do dnia 30.04.2019 r.
 • Do udziału w projekcie można zgłaszać wyłącznie działania podejmowane w ramach własnej aktywności Szkoły.
 • Szkoły w ramach projektu realizują dodatkowe zadania, które do 30 kwietnia 2019 roku powinny być udokumentowane na stronie internetowej szkoły oraz w formie prezentacji multimedialnej przekazane razem
  z konkursowym spotem Organizatorowi. Każda szkoła dołącza jedną wspólną prezentację z realizacji zadań dodatkowych.
 • Warunkiem uczestnictwa szkoły w projekcie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line, do dnia 30 września 2018 roku. Formularz znajduje się na stronie: www.zsp9.krakow.pl/szkoła w zakładce : Projekt „Powiedz NIE Przemocy”.

 

Dodatkowych informacji o projekcie udziela Joanna Gondek tel.12/645 08 87 wew. 2, e-mail: zsp9krakow@o2.pl , w temacie wiadomości proszę wpisać nazwę projektu.

 

Harmonogram projektu „Powiedz NIE Przemocy”

 

 • Termin nadsyłania zgłoszeń do Projektu – 30 września 2018r. (formularz zgłoszeniowy on-line znajduje się na stronie zsp9@krakow.pl – w zakładce Projekt „Powiedz NIE Przemocy”,
 • Termin zgłoszeń do udziału w Konkursie w ramach Projektu „Powiedz NIE Przemocy” – 30 listopada 2018 r. (załącznik nr 1, 2 i 3 należy dostarczyć Organizatorom na piśmie, osobiście lub na adres : Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9, ul. Romana Prawocheńskiego 7, 31-998 Kraków,
 • Termin szkolenia dla nauczycieli – luty 2019 r. (dokładna data zostanie podana przez Organizatora w późniejszym terminie na wskazany
  w zgłoszeniu adres e-mail),
 • Termin dostarczenia prac konkursowych oraz prezentacji multimedialnej – 30 kwietnia 2019 r.,
 • Termin zakończenia prac Komisji Konkursowej –  31 maja  2019 r.,
 • Ogłoszenie wyników konkursu – do 7 czerwca  2019 r. informacje zostaną zamieszczone na stronie Organizatora,
 • Uroczyste wręczenie nagród, dyplomów i zakończenie Projektu – 11 czerwca 2019 r., (dokładne informacje zostaną podane przez Organizatora w późniejszym terminie, na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail) .

>>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ONLINE<<

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Projekt Powiedz NIE Przemocy

Regulamin konkursu w ramach Projektu Powiedz NIE Przemocy

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU KONKURSU Powiedz NIE Przemocy

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Powiedz NIE Przemocy

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Powiedz NIE wersja do druku

SPOT wersja do druku