Finał I edycji projektu „Powiedz NIE Przemocy”

Kino Sfinks – 14 czerwca 2019

14 czerwca 2019 r. w Kinie Sfinks odbył się uroczysty finał I edycji projektu „Powiedz NIE Przemocy”, na którym obecni byli: Komendant Komisariatu Policji VIII w Krakowie nadkom. Bogusław Wiklik, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 Ewelina Sitarz, pani Anna Starewicz–Caban – Kino Studyjne Sfinks Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, pani Regina Zadęcka – Wiceprzewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy XIV, pan Zbigniew Ulmaniec – Przewodniczący Komisji Praworządności i Porządku Publicznego w Radzie Dzielnicy XIV, pan Rafał Brzeziński – Radny Dzielnicy XVIII oraz pan Jerzy Woźniakiewicz – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Lider programu „Bezpieczny Kraków”.

Pani Joanna Gondek pedagog w Szkole Podstawowej nr 140 oraz st.asp Radosław Zębala VIII Komisariat Policji podusmowali Projekt „Powiedz NIE Przemocy”.

Ideą projektu było zwiększenie świadomości na temat zachowań, które są przemocą, zwrócenie uwagi na problem przemocy w klasie, szkole, na boisku, w domu, w sieci… Chcieliśmy pokazać, że nie tylko ofiara przemocy – ale także i sam agresor – ostatecznie cierpią.

Chcieliśmy poznać przyczyny przemocy, zaobserwować reakcje dzieci i młodzieży na przemoc, oraz rozwijać u nich umiejętność zapobiegania temu zjawisku.

Spoty, które ocenialiśmy w ramach konkursu, poruszały problem różnorodnych form i rodzajów przemocy.

Filmy nie przekazywały gotowych odpowiedzi, jak z przemocą sobie radzić, czy i jak należy wobec niej postępować. Stworzyły za to pole do dyskusji, wywołały wątpliwości, pytania i szereg refleksji. Na uwagę zasługuje kreatywność, pomysłowość i zaangażowanie autorów spotów. Andrzej Wajda mawiał, że „Film powstaje we wspólnocie” i Wam taką „wspólnotę” udało się stworzyć. Projekty odzwierciedliły Wasze postrzeganie przemocy, a praca nad nimi była doskonałą okazją do integracji, wspólnej nauki i zabawy. W tegorocznej edycji wydarzenia wzięło udział 11 szkół podstawowych, łącznie 101 klas: 23 klasy czwarte, 25 klas piątych, 21 klas szóstych, 16 klas siódmych i 16 klas ósmych. Projekt trwał od października do maja. W ramach tej inicjatywy organizowane były Szkolne Dni Bez Przemocy, warsztaty prowadzone przez policjantów z VIII Komisariatu Policji, warsztaty prowadzone przez pedagogów, wspólne warsztaty z rodzicami, konferencja dla nauczycieli. Jury obejrzało i oceniło 22 spoty.

Projekt został objęty Patronatem Rady Dzielnicy XIV Czyżyny oraz Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Projekt był realizowany przez VIII Komisariat Policji w Krakowie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9 w Krakowie.

Wyniki konkursu na SPOT Przeciw PRZEMOCY:

„Istnieją trzy reakcje po zobaczeniu projektu – pozytywna, negatywna i wow! Reakcja WOW jest głównym celem każdego twórcy” Milton Glaser

I Miejsce – uczniowie klasy 6 a ze Szkoły Podstawowej nr 155

(nagrody – kamery RedLeaf rd1 Pro plus akcesoria oraz opaski XIAOMI Band 2/3)

II Miejsce – uczniowie klasy 6 i 8 ze Szkoły Podstawowej nr 88

(nagrody – kamery RedLeaf SJ5010 plus akcesoria)

III Miejscie – uczniowie klasy 4 e ze Szkoły Podstawowej nr 91

(nagrody – kamery RedLeaf Sj8000 plus akcesoria)

Wyróżnienie otrzymali uczniowie klasy 4 ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3.

(nagrody – Rummikub)

GRATULUJEMY!

Lista Szkół biorących udział w projekcie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie, os. Stalowe 18,
 2. Szkoła Podstawowa nr 74 im. Stanisława Staszica w Krakowie, ul. Branicka 26,
 3. Szkoła Podstawowa nr 88 im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, os. Szklane Domy 2,
 4. Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego w Krakowie, os. Handlowe 4,
 5. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
  w Krakowie, os. Słoneczne 12,
 6. Szkoła Podstawowa nr 140 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. R. Prawocheńskiego 7,
 7. Szkoła Podstawowa nr 141 im. ks. Jana Twardowskiego w Krakowie, ul. Sawy – Calińskiego 12,
 8. Szkoła Podstawowa nr 142 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, ul. Drożyska 13,
 9. Szkoła Podstawowa nr 155 im. Św. Jadwigi Królowej w Krakowie, os. II Pułku Lotniczego 21,
 10. Szkoła Podstawowa nr 156 im. ks. kard. A. S. Sapiehy w Krakowie, ul. Centralna 39,
 11. Zespół Szkół Społecznych nr 3 STO, Osiedle Dywizjonu 303 35, 31-874 Kraków;

Zdjęcia – pan Mariusz Bodaj MB – FOTO

Joanna Gondek

 

 

Zaproszenie na szkolenie w ramach Projektu „Powiedz NIE Przemocy”

 

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele

Komisariat Policji VIII w Krakowie i Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9 w Krakowie
serdecznie zapraszają na szkolenie „Przemoc rówieśnicza w szkole i cyberprzestrzeni”
w dniu 12 lutego 2019 r. Szkolenie skierowane jest do wszystkich nauczycieli pracujących
w szkołach, które biorą udział w Projekcie „Powiedz NIE Przemocy”.

Tematyka szkolenia:

16:30 – 16:45 Uroczyste rozpoczęcie szkolenia.
16:45 – 17:30 „Przemoc rówieśnicza w szkole” – podinsp. Izabela Ciarka.
17:30 – 18:15 „Jak bezpiecznie korzystać z Sieci – uzależnienia i profilaktyka” – podinsp. Wojciech Chechelski .
18:15 – 19:00 „Bezpieczna szkoła”- st. asp. Radosław Zębala.
19:00 – 19:15 Dyskusja, zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów.

Szkolenie zostało objęte patronatem Rady Dzielnicy XIV Czyżyny oraz Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

REGULAMIN SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „POWIEDZ NIE PRZMOCY”

 

>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE ONLINE<<

 

 

 

Komisariat Policji VIII w Krakowie i Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9 zapraszają Dyrektorów, Nauczycieli i Uczniów do udziału w projekcie „Powiedz NIE Przemocy”, zaplanowanym do realizacji w roku szkolnym 2018/2019.

 

Projekt „Powiedz NIE Przemocy”, ma na celu zwiększanie poziomu świadomości tak ważnego społecznie problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym obywatelskim, rozwijanie ich zainteresowań, umiejętności społecznych, kształtowanie kreatywności, odpowiedzialności, wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka. 

 

Zachęcamy do zaangażowania się w działania projektowe. Wystarczy wrażliwość, świadomość i dobry pomysł.

Projekt odbywa się pod Patronatem Rady Dzielnicy XIV Czyżyny i Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

 

>>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ONLINE<<

 

Cele szczegółowe:

 • kreowanie  bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły;
 • zaangażowania uczniów w przeciwdziałanie przemocy, zwrócenie uwagi na występujące zagrożenia oraz kształtowanie nawyków ich unikania;
 • zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży;
 • promowanie wśród dzieci i młodzieży kreatywnego sposobu spędznia czasu wolnego;
 • zachęcanie uczniów do odkrywania talentów i ciekawych zainteresowań.

 

Czas trwania projektu :październik 2018 r. – kwiecień 2019 r.

 

 

 • Przedmiotem oceny w ramach projektu „Powiedz NIE Przemocy” są działania i aktywności Szkoły, realizowane od października 2018 do kwietnia 2019 roku.
 • Każda szkoła biorąca udział w projekcie zobowiązana jest do przygotowania spotu promującego przeciwdziałanie przemocy – jest to główne kryterium konkursowe.

 

 

Dodatkowe zadania do wykonania:

 

 • organizacji Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy(02.10.2018) lub Szkolnego Dnia bez Przemocy, w innym terminie w czasie trwania projektu – udokumentowana publikacja na stronie internetowej Szkoły do dnia 30.04.2019 r. ,
 • organizacji spotkań tematycznych z udziałem policjantów
  z Ogniwa ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komisariatu Policji VIII, m. in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne, zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów  unikania zagrożeń dla klas 4-6 oraz klas 7-8 – udokumentowana publikacja na stronie internetowej Szkoły do dnia 30.04.2019 r. ,
 • udziału w szkoleniu dla nauczycieli „Przemoc rówieśnicza” – organizowanym przez Komisariat Policji VIII oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9,
 • przeprowadzania we wszystkich klasach biorących udział
  w projekcie warsztatów dotyczących alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego – prowadzenie pedagog szkolny, wychowawcy klas ,
 • organizacja warsztatów dla dzieci i rodziców na temat kreatywnych form wspólnego spędzania czasu wolnego – udokumentowana publikacja na stronie internetowej Szkoły do dnia 30.04.2019 r.
 • Do udziału w projekcie można zgłaszać wyłącznie działania podejmowane w ramach własnej aktywności Szkoły.
 • Szkoły w ramach projektu realizują dodatkowe zadania, które do 30 kwietnia 2019 roku powinny być udokumentowane na stronie internetowej szkoły oraz w formie prezentacji multimedialnej przekazane razem
  z konkursowym spotem Organizatorowi. Każda szkoła dołącza jedną wspólną prezentację z realizacji zadań dodatkowych.
 • Warunkiem uczestnictwa szkoły w projekcie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line, do dnia 30 września 2018 roku. Formularz znajduje się na stronie: www.zsp9.krakow.pl/szkoła w zakładce : Projekt „Powiedz NIE Przemocy”.

 

Dodatkowych informacji o projekcie udziela Joanna Gondek tel.12/645 08 87 wew. 2, e-mail: zsp9krakow@o2.pl , w temacie wiadomości proszę wpisać nazwę projektu.

 

Harmonogram projektu „Powiedz NIE Przemocy”

 

 • Termin nadsyłania zgłoszeń do Projektu – 30 września 2018r. (formularz zgłoszeniowy on-line znajduje się na stronie zsp9@krakow.pl – w zakładce Projekt „Powiedz NIE Przemocy”,
 • Termin zgłoszeń do udziału w Konkursie w ramach Projektu „Powiedz NIE Przemocy” – 30 listopada 2018 r. (załącznik nr 1, 2 i 3 należy dostarczyć Organizatorom na piśmie, osobiście lub na adres : Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9, ul. Romana Prawocheńskiego 7, 31-998 Kraków,
 • Termin szkolenia dla nauczycieli – luty 2019 r. (dokładna data zostanie podana przez Organizatora w późniejszym terminie na wskazany
  w zgłoszeniu adres e-mail),
 • Termin dostarczenia prac konkursowych oraz prezentacji multimedialnej – 30 kwietnia 2019 r.,
 • Termin zakończenia prac Komisji Konkursowej –  31 maja  2019 r.,
 • Ogłoszenie wyników konkursu – do 7 czerwca  2019 r. informacje zostaną zamieszczone na stronie Organizatora,
 • Uroczyste wręczenie nagród, dyplomów i zakończenie Projektu – 11 czerwca 2019 r., (dokładne informacje zostaną podane przez Organizatora w późniejszym terminie, na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail) .

>>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ONLINE<<

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Projekt Powiedz NIE Przemocy

Regulamin konkursu w ramach Projektu Powiedz NIE Przemocy

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU KONKURSU Powiedz NIE Przemocy

Załącznik nr 2-do-Regulaminu Konkursu Powiedz NIE Przemocy

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Powiedz NIE wersja do druku

SPOT wersja do druku